1. Home
  2. |
  3. Opšti uslovi i odredbe

Opšti uslovi i odredbe

 

1. Opšti uslovi i uslovi prihvatanja

Ovi opšti uslovi regulišu pristup i korišćenje sadržaja vebsajta https://www.rs.andersen.com („Vebsajt“). Vebsajt je u vlasništvu i upravljanju kompanije Andersen Savjetovanje d.o.o., Balkanska 2, 11000 Belgrade („Andersen“). Korišćenje Vebsajta podleže ovim Opštim uslovima.

Korisnik vebsajta („Korisnik“) prihvata ove Opšte uslove, Politiku privatnosti i Kolačiće, koji su objavljeni kada korisnik pristupi vebsajtu, u potpunosti i bezuslovno. Andersen može periodično menjati Opšte uslove, Politiku privatnosti i Kolačiće bez prethodnog obaveštenja, stoga se korisnicima savetuje da povremeno proveravaju novosti.

2. Uslovi pristupa i korišćenja veb-sajta

Korisnik se obavezuje da koristi informacije, sadržaj i usluge do kojih se pristupa preko veb-sajta, poštujući Zakon, dobre običaje i ove Opšte uslove i uslove te poštujući druge korisnike.

Korisnik odriče se korišćenja bilo kojih materijala ili informacija sadržanih na veb-sajtu u nelegalne svrhe i one koje su specifično zabranjene ovim Opštim uslovima i uslovima, kao i posebnim uslovima koji se u bilo koje vreme mogu sprovesti a koji mogu biti suprotni pravima i interesima Andersena, njegovih zaposlenih, nezavisnih izvođača i/ili trećih lica. Korisnik krši Opšte uslove i uslove u slučaju povrede ili neispunjenja takvih obaveza i/ili na bilo koji način (uključujući unošenje ili širenje “informatičkog virusa”) nanosi štetu, čini beskorisnim, preopterećuje, oštećuje ili ometa normalno korišćenje sadržaja veb-sajta, informacionih sistema ili dokumenata, datoteka i svih vrsta sadržaja pohranjenih na bilo kojoj računarskoj opremi (hakovanje) u vlasništvu Andersena, njegovih zaposlenih, nezavisnih izvođača ili bilo kojeg korisnika veb-sajta.

Korisnik će biti jedini odgovoran za istinitost i ažurnost informacija i podataka koje pruži Andersen, u svakom trenutku garantujući njihovu istinitost i tačnost.

Korisnik koji ne ispuni gorenavedene obaveze biće odgovoran za svu štetu nanesenu Andersen, nezavisnim izvođačima i/ili bilo kojem trećem licu.

3. Izuzimanje Garancija i Odgovornosti

Andersen ne preuzima nikakvu obavezu ili obavezno proveravanje informacija koje pružaju klijenti. Pored toga, ne garantuje tačnost informacija sadržanih na veb-sajtu. Andersen nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste koja može proisteći iz odluka donesenih na osnovu objavljenih informacija zbog nedostatka tačnosti, detaljnosti ili ažurnosti, kao i grešaka ili propusta na veb-sajtu ili drugima do kojih se može doći preko njega.

Andersen ne garantuje pristup ili neprekidno funkcionisanje veb-sajta i isključuje, koliko je to zakon dozvoljava, svaku odgovornost za štete nastale iz tog razloga i greške pristupa ograničenom području koje mogu biti posledica bilo kakvog nedostatka pažnje ili infrastrukture od strane Korisnika. Korisnik je odgovoran za preduzimanje neophodnih mera opreza da proveri nepostojanje virusa ili bilo kog drugog tipa programa koji mogu biti štetni. Andersen neće biti odgovoran za postojanje štetnih elemenata, kao što su virusi, koji mogu uzrokovati oštećenja ili nepravilno funkcionisanje sistema, softvera, hardvera, programa, dokumenata i elektronskih datoteka koje Korisnik poseduje. Slično, neće biti odgovoran za moguću štetu koju Korisnik može prouzrokovati trećim licima.

Korisnik dobrovoljno i pod svojom odgovornošću koristi veb-sajt. Andersen neće biti odgovoran, ugovorno ili na drugi način, za bilo kakvu štetu, direktnu ili indirektnu, nepredviđenu, nastalu ili kaznenu, proisteklu iz pristupa ili upotrebe veb-sajta.

4. Linkovi

Veb-sajt može sadržati linkove ka drugim veb-sajtovima koje upravljaju treće strane, nad kojima Andersen nema kontrolu i ne snosi odgovornost za te veb-sajtove trećih strana, koji se regulišu uslovima korišćenja i politikama privatnosti, ako ih ima, primenljivih provajdera sadržaja trećih strana.

Andersen ne daje nikakve garancije, izričite ili podrazumevane, u pogledu vlasništva, tačnosti ili adekvatnosti sadržaja veb-sajta. Andersen neće biti odgovoran ni za kakvu odgovornost za bilo koje informacije objavljene na veb-sajtovima povezanim linkovima, sadržane u bilo kojim korisničkim prilozima objavljenim na veb-sajtu ili pruženim od strane trećih strana. Ni Andersen niti njegovi provajderi sadržaja trećih strana neće biti odgovorni za bilo kakvu indirektnu, slučajnu, posledičnu ili kaznenu štetu ili gubitke ili izgubljene prihode ili profite.

Andersen će što pre ukloniti bilo koji link ka bilo kom veb-sajtu čiji sadržaj može biti protivan zakonu, ličnom dostojanstvu i koji može naneti štetu, oštećenje ili dovesti do grešaka kod Korisnika.

Članice Andersen Global ne mogu obavezivati jedna drugu i nisu odgovorne za činjenja ili propuste jedna druge. Andersen Global ne pruža nikakve usluge.

5. Autorska prava

Vebsajt je pod zaštitom srpskih zakona i zaštićen je nacionalnim i međunarodnim zakonodavstvom o autorskim pravima.

Sav sadržaj prikazan na veb-sajtu, posebno brendovi, trgovačke marke i bilo koji drugi zaštitni znakovi, biće predmet autorskih prava Andersen. Dodatno, tekstovi, slike, grafike, ikone, tehnologija, softver, njihov grafički dizajn i izvorni kôd, pripadaju Andersen i podležu autorskim pravima.

Osim toga, izuzev u slučajevima kada je izričito odobrenje dobijeno od Andersen, zabranjena je reprodukcija, kopiranje, distribucija, transformacija, javno prikazivanje, manipulacija sigurnosnim sistemima i bilo koja aktivnost koja se može preduzeti sa sadržajem, informacijama i trgovačkim markama uključenim u veb-sajt, kao i sa njegovim izvornim kôdom, slikama, dizajnom, oblikom prezentacije i izborom materijala sadržanih u njemu, bez obzira na svrhu i sredstva koja se koriste za to.

6. Dodatna odricanja od odgovornosti

Korisnik prihvata da su sadržaj i funkcionalnost na Veb-sajtu obezbeđeni uz razumevanje da Andersen ovde nije angažovan u pružanju bilo kakvih usluga Korisniku i da nijedan sadržaj Veb-sajta nije namenjen da služi kao niti će se smatrati investicionim, pravnim, poreskim, računovodstvenim ili bilo kojim drugim savetom, i da Korisnik ostaje isključivo odgovoran za svoju upotrebu svog sadržaja Veb-sajta i priznaje da će svako oslanjanje na sadržaj Veb-sajta biti potpuno po njegovoj sopstvenoj odluci i riziku.

Sav sadržaj i funkcionalnost na Veb-sajtu su obezbeđeni bez ikakve garancije bilo koje vrste, bilo izričite ili implicite, uključujući, bez ograničenja, implicitne garancije trgovinske vrednosti i prikladnosti za određenu svrhu.

6. Primjenjivo zakonodavstvo

Ovi Opšti uslovi i uslovi podležu srpskom zakonodavstvu.

7. Prihvatanje uslova korišćenja veb-sajta

Pristup i korišćenje Veb-sajta i njegovih usluga i informacija koje se na njemu nalaze podrazumevaju prihvatanje Politike privatnosti, Kolačića i uslova navedenih u ovim Opštim uslovima. Ako se Korisnik ne slaže sa njima, takav Korisnik ne bi trebalo da pristupa niti koristi Veb-sajt.

8. Podaci za kontakt

Andersen Savjetovanje d.o.o.
Balkanska 2
11000 Belgrade
Serbia

andersen@rs.andersen.com