1. Home
 2. |
 3. Računovodstvo

Računovodstvo

Andersen u Srbiji pruža kompanijama sveobuhvatne usluge knjigovodstva i računovodstva.

Naši stručnjaci pomažu kompanijama da pravilno tumače računovodstvene standarde i tretiraju događaje sa računovodstvene tačke gledišta.

Andersen u Srbiji takođe pruža klijentima sveobuhvatneusluge računovodstva vezane za zaposlene, uključujući naknade za zaposlene i druge beneficije radnika, autorske honorare i ugovore o pružanju usluga. Nudimo kontinuirane savete o svim aktuelnim poreskim pitanjima, kao i pitanjima zdravstvenog osiguranja.

Usluge

 • Vođenje glavne knjige (VASCO)
 • Analitičko vođenje knjige tekućih računa
 • Priprema finansijskih izveštaja
 • Priprema godišnjeg izveštaja
 • Priprema privremenih bilansa
 • Priprema računovodstvenih informacija za matičnu kompaniju
 • Strukturiranje i priprema internih računovodstvenih pravila
 • Izračunavanje PDV-a
 • Usklađenost sa PDV-om
 • Izračunavanje poreza na dobit pravnih lica
 • Forenzičko računovodstvo
 • Priprema statističkih izveštaja
 • Izveštavanje prema Narodnoj banci Srbije, Zavodu za statistiku i drugim institucijama
 • Usluge obračuna plata
 • Konsultacije iz oblasti knjigovodstva i računovodstva
 • Ostale usluge knjigovodstva i računovodstva