1. Home
 2. |
 3. Savetovanje
 4. |
 5. Regulativa i usaglašenost

Regulativa i usaglašenost

Usklađenost s pravilima i propisima je od prioritetnog značaja za svaku kompaniju. Usklađenost se ne odnosi samo na dobro upravljanje rizicima, već je reč i o konkurentskoj prednosti.

Usklađenost ne bi trebalo da ometaposlovanje, već da ga podržava, a Andersen savetuje kako da se smanje operativni i regulatorni rizici bez žrtvovanja profitabilnosti. Pomažemo vam da razumete zahteve, kako bi rukovodstvo kompanije i ostali zaposleni mogli da preduzmu odgovarajuće korake kao i da sprovedete mere u skladu s vašim postojećim poslovnim procesima. Savetujemo o domaćim i međunarodnim korporativnim pitanjima, sektorskoj regulativi, relevantnim pravilima kotacije, odgovornostima i rizicima za članove odbora i izvršne direktore.

Naš multidisciplinarni tim pruža savete o složenim regulatornim pitanjima u sledećim oblastima:

 • Protiv pranja novca
 • Bankarstvo i finansije
 • Mito i korupcija
 • Zaštita potrošača
 • Korporativno
 • Usklađenost poslovanja
 • Energija
 • Životna sredina
 • Farmaceutska industrija
 • Odgovornost i bezbednost proizvoda
 • Nekretnine, građevinarstvo i infrastruktura
 • Poštovanje poreskih propisa
 • Telekomunikacije, mediji i tehnologija
 • Sve druge sektorske regulative

Usluge:

 • Due diligence trenutnog stanja usklađenosti kompanije sa spoljnim regulatornim zahtevima i unutrašnjim politikama i propisima
 • Savetovanje i implementacija usklađenosti u svim oblastima poslovanja kompanije i industrije
 • Priprema smernica korporativnog upravljanja
 • Priprema ili ažuriranje priručnika kompanije i planova usklađenosti
 • Savetovanje o usklađenosti za specifična pitanja, uključujući borbu protiv mita i korupcije
 • Pregled i savetovanje o postavljanju standarda za spoljnu komunikaciju
 • Organizacija i sprovođenje redovnih obuka i coaching-a za zaposlene
 • Savetovanje i zastupanje u postupcima zbog narušavanja usklađenosti