Savetovanje

Andersen u Srbiji pruža širok spektar finansijskih i savetodavnih usluga u vezi sa rizicima, kao što su usluge transakcija, finansijskog restrukturiranja i nesolventnost, regulativa i usaglašenosti, finansijske forenzike i AML-a (pranje novca).

Usluge transakcija

Andersen u Srbiji pruža usluge transakcija u oblastima strukturiranja, spajanja i akvizicija, dubinske analize, pregovore i usluge nakon transakcije.

Finansijsko restrukturiranje i nesolventnost

Stručnjaci iz Andersen-a u Srbiji vode klijente kroz procese restrukturiranja, sanacija i pitanja nesolventnosti.

Regulativa i usaglašenost

Usaglašenost sa korporativnim standardima je visoki prioritet za svaku kompaniju. Usaglašenost nije samo dobro upravljanje rizikom već je takođe i konkurentska prednost.

Finansijska forenzika

Forenzički tim Andersen-a u Srbiji bavi se prevencijom i otkrivanjem nezakonitih i drugih nelegalnih radnji u poslovanju kompanija i menadžera..

Protiv pranja novca (AML)

Tim Andersen-a za borbu protiv pranja novca redovno pomaže klijentima u postizanju i održavanju usklađenosti sa zakonima o sprečavanju pranja novca.