1. Home
  2. |
  3. Savetovanje
  4. |
  5. Finansijsko restrukturiranje i nesolventnost

Finansijsko restrukturiranje i nesolventnost

Stručnjaci iz Andersen-a u Srbiji vode klijente kroz procese restrukturiranja, radnih akcija i pitanja nesolventnosti.

Pokrivamo čitav spektar usluga, od savetovanja o transakcijama korporativnog i finansijskog restrukturiranja do vođenja stečajnih postupaka i postupaka nesolventnosti, dužničkih i poverilačkih sporova kao i drugih posebnih situacija koje mogu da nastanu. Pružamo strateške savete o restrukturiranju poslovanja u krizi kako bismo maksimizirali njihovu vrednost i praktična rešenja koja rešavaju sporove povezane sa poslovnim neuspesima kako bismo omogućili kompanijama da nastave sa radom i ostvare največi mogući prinos na svoje investicije.

Usluge:

  • Savetovanje o finansijskom restrukturiranju
  • Restructuriranje kredita
  • Izvršni ugovori, zakupi, licence intelektualne svojine i trgovinske ugovore
  • Sporovi oko odgovornosti kreditora
  • Prodaja i kupovina imovine u krizi
  • Prodaja i kupovina problematičnih dugova i prodaja portfolija