ITR World Tax Leaders

Tri člana našeg izuzetnog poreskog tima su zvanično priznati kao stručnjaci ili “Notable Practitioners” u okviru ITR World Tax Leaders, što znači da imaju uspostavljenu istoriju savetovanja o važnim poslovima u oblasti opšteg poreskog poslovanja.

Čestitke Janji Ovsenik, Lucijanu Klemenčiču i Mojci Gornjak za vaš izuzetan doprinos našem timu i oblasti poreza.